8 มกราคม 2562 'เลย'เผชิญภัยแล้งหนักในรอบ 30 ปี สภาพดินแตกร้าวเหลือน้ำเพียงร้อยละ 39

ที่มา: https://www.naewna.com/local/387449

ผ่านฤดูฝนมาไม่กี่วัน น้ำที่คาดว่าจะเก็บอยู่ในอ่างไว้รอใช้งานในฤดูแล้งกลับลดลงอย่างใจหาย ลดต่ำมากในรอบ 30 ปี ถึงขนาดมีรอยแตกของดินในก้นอ่าง แล้งเร็วผิดปกติ คาดอาจจะมีปัญหาการใช้น้ำได้ในฤดูแล้งนี้ นางทองสุข ชัยสิทธิ์ บ้านเลขที่ 9809 บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จ.เลย ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว น้ำหมานตอนบน กล่าวว่าตนมาอยู่ที่นี่กว่า 30 ปี ไม่เคยเห็นปีไหนที่ระดับน้ำในอ่างน้ำหมานนี้ ลดลงถึงขนาดนี้ ในช่วงฤดูฝนก็มีฝนตกแต่ไม่มีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเลยหรือน้ำเข้าอ่างน้อยมาก ประกอบกับการประปาจังหวัดเลยก็มีการสูบน้ำไปใช้ในการทำประปาของจังหวัดเลย โดยมีการสูบน้ำเข้าโรงงานอยู่ตลอดเวลาและหากเป็นแบบนี้ไปอีกสักพัก น้ำในอ่างก็คงน้อยลงอีก ซึ่งดูระดับน้ำจากปีกลายนั้น ลดลงจากสายตาประมาณ 5-6 เมตรลงไปในอ่าง เป็นที่น่าเป็นห่วง สำนักงานชลประทาน จังหวัดเลย รายงาน ปริมาณน้ำความจุของอ่างห้วยน้ำหมานว่ามีปริมาณจัดเก็บที่ 25.600 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้เก็บอยู่ 11.2 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรใช้น้ำได้เพียง 9.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในปี 2561 ซึ่งในเวลาเดียวกัน มีปริมาณน้ำ 25.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 95.47 เปอร์เซ็นต์ และหากเปรียบเทียบกันก็จะมีปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียง 14.02 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือลดลง 52 เปอร์เซ็นต์